Recursos..

Quienes somos

Somos un grupo de trabajo formado por un equipo interdisciplinario de investigadores e investigadoras, profesionales de la comunicación y de la cooperación internacional para el desarrollo de los países mediterráneos.

La iniciativa surge en el marco del Laboratorio de Prospectiva e Investigación en Comunicación, Cultura y Cooperación (LAPREC) del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Está ubicado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB, Edificio I, Campus de la UAB (Bellaterra-Cerdanyola del Vallès)

Observatori Mediterrani de la Comunicació

L'Observatori Mediterrani de la Comunicació és una organització sense ànim de lucre, nascuda el 2004 d'un grup de professionals de la informació i la comunicació vinculats a la universitat ia la cooperació internacional.

Som una xarxa interdisciplinar de persones i institucions de les dues ribes del Mediterrani que treballen en el sector de la, informació, la comunicació i les TIC a la regió, com a marc de referència per a accions dirigides a fomentar el diàleg, el desenvolupament humà i el exercici dels drets humans..

La Mediterrània

 


El Procés de Barcelona té com a objectiu fonamental la construcció d'un Mediterrani que sigui espai de seguretat, pau i prosperitat compartit entre els països de les dues ribes. No obstant això, el Mare Nostrum continua sent testimoni de conflictes i tensions que perduren, en alguns casos, des dècades.

L'OMEC està format per organitzacions, institucions i persones d'Algèria, Egipte, Espanya, França, Israel, Itàlia, Líban, Marroc, Síria, Tunísia, Turquia que tenen com a objectiu a llarg termini contribuir a la construcció d'un Mediterrani que sigui espai de trobada afavoridor de mirades comuns, del diàleg i cooperació entre els pobles i d'un desenvolupament basat en els drets humans, que es concreta en:

1. Afavorir la creació de xarxes i les relacions de partenariat entre els diferents actors que conformen l'ecosistema comunicatiu mediterrani - periodistes, mitjans de comunicació, indústria informativa i cultural, universitats i organitzacions professionals -, per a la realització d'intercanvis, investigacions, campanyes i projectes, així com un altre tipus d'activitats conjuntes, per exemple la identificació d'experiències i casos d'estudi concrets i analitzar la seva aplicabilitat a l'espai Mediterrani.

2. Potenciar l'accés al coneixement i la diversitat cultural en l'àmbit de la comunicació, la societat de la informació i el desenvolupament humà, afavorint la producció i traducció de productes acadèmics, informatius, de ficció i d'altre tipus en les llengües mediterrànies en suport físic i electrònic a la xarxa que redueixi la bretxa digital i contribueixi a la circulació i apropiació de la producció cultural mediterrània entre els seus habitants.

3. Promocionar la incorporació de la comunicació per al desenvolupament i el canvi social en les facultats pertinents, en els programes i projectes regionals de cooperació al desenvolupament, amb especial èmfasi en els processos participatius i capacitadors a nivell local a través d'investigacions interdisciplinàries, propostes de polítiques públiques i formació especialitzada.

4. Posar en marxa un sistema d'indicadors, recollida d'informació i elaboració d'informes periòdics que permeti la monitorització, l'avaluació i l'elaboració de propostes d'intervenció en els àmbits dels drets a la comunicació i al ciberespai, polítiques públiques de comunicació, responsabilitat social dels mitjans, transició a la societat de la informació i bretxa digital a nivell regional mediterrani.

 


OMEC | Observatorio Mediterráneo de la Comunicación | Design : Ian James

 
OMEC | Observatorio Mediterráneo de la Comunicación | Design : Ian James

 


OMEC | Edifici I | Campus de la UAB | 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Teléfono: (+34) 93 581 3160 | Fax: (+34) 93 581 2005 | E-mail: ob.mec@uab.cat