Presentació de l'Informe del Coneixement al món àrab 2009

“Sense una llibertat completa, no pot desenvolupar-se la societat del coneixement”

L'Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC) va presentar el passat dijous 29 d'abril, a la sala d'actes del rectorat de la UAB, l'Informe del Coneixement al món àrab 2009, un treball elaborat pel Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD) i la Fundació Mohammed bin Rashid al Maktoum. Aquest treball exposa en quin estat es troba el desenvolupament de la societat del coneixement als països àrabs, i quins són els factors que juguen a favor i en contra d'aquest desenvolupament.

Per fer la presentació, i amb la col·laboració de Casa Árabe-IEAM, l'Observatori Mediterrani de la Comunicació va rebre el director del projecte de l'informe, Ghaith Fariz; i l'autora del mateix, Nagla Rizk. L'acte el va presentar la rectora de Relacions Internacionals de la UAB, Mercè Unzeta; i el va moderar Teresa Velázquez, catedràtica i presidenta de l'OMEC.

Fariz, el primer en prendre la paraula, va recordar els problemes que persisteixen als països àrabs, i que es recullen als informes de desenvolupament humà: pobresa, atur entre els joves, conflictes internes i externs... En aquest marc, Fariz va plantejar la crisi econòmica global com un bon moment per aturar-nos i reflexionar sobre quin és el model de desenvolupament que volem impulsar.

El director del projecte de l'Informe va plantejar també que el desenvolupament econòmic d'una societat no garanteix altres llibertats: “La llibertat, com el coneixement, no és fragmentable: o hi accedeixes o no”, va remarcar Fariz. L'exemple més clar són els països del Golf Pèrsic, on el comerç del petroli ha portat a una llibertat econòmica, mentre que altres llibertats es troben encara en precari.

Per últim Ghaith Fariz va marcar alguns del objectius que ajudarien als països àrabs a reforçar la societat del coneixement: reducció de les taxes d'analfabetisme, retenir els estudiants de cicles superiors als seus països o augmentar la inversió en investigació i innovació.

De la seva banda, la autora de l'Informe, Nagla Rizk, es va centrar en com el coneixement es regeix per les lleis de la propietat i el mercat. “El desenvolupament de la societat del coneixement als països àrabs requereix d'un sistema de propietat intel·lectual flexible, que no estigui basat en la indústria i l'economia”, com, va continuar explicant Rizk, ha estat la transmissió del coneixement de forma històrica.

Rizk, professora d'Economia a la Universitat Americana de El Cairo, va presentar algunes pinzellades d'un projecte en curs actualment. Es tracta d'una proposta de nous indicadors per a mesurar el desenvolupament del coneixement, “un sistema de medició alternatiu al del Banc Mundial”, va apuntar.

La rectora de Relacions Internacional de la UAB, Mercè Unzeta, va tancar l'acte proposant un enfortiment de les relacions entre les universitats de diferents països i regions, “com a institucions responsables de la creació i transmissió del coneixement”.

 OMEC | Observatorio Mediterráneo de la Comunicación | Design : Ian James

 


OMEC | Edifici I | Campus de la UAB | 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Teléfono: (+34) 93 581 3160 | Fax: (+34) 93 581 2005 | E-mail: ob.mec@uab.cat