Indústria informativa

La producció i distribució de missatges, l'estructura organitzacional i la presa de decisió són els factors clau de tota indústria o empresa informativa. La finalitat prioritària de la indústria informativa és la d'informar, tot i que compleix també amb les funcions d'educar, persuadir i entretenir.
La industria informativa se rige por las reglas del mercado y como cualquier otra empresa sigue la lógica de la oferta y la demanda. La industria informativa, ya sea de titularidad pública o privada, se comporta como una institución.

La indústria informativa es regeix per les regles del mercat i com qualsevol altra empresa segueix la lògica de l'oferta i la demanda.La indústria informativa, ja sigui de titularitat pública o privada, es comporta com una institució:

a. Premsa: diaris, publicacions periòdiques, mitjans digitals
b. Ràdio y Ràdios digitals
c. Televisió i Televisions digitals
d. Mitjans digitals

Indústria informativa per països

Algèria | Egipte | Espanya | França |
Grècia
| Israel | Itàlia | Líban | Líbia | Malta | Marroc | Mauritània |
Palestina
| Sàhara Occidental | Síria | Tunísia | Turquia

A continuació, a més, els enllaços a algunes de les agències d'informació d'altres països i internacionals més importants. .

Reuters AlertNet

 

 

 

 

 

 

 

 


OMEC | Observatorio Mediterráneo de la Comunicación | Design : Ian James

 

 

OMEC | Edifici I | Campus de la UAB | 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Teléfono: (+34) 93 581 3160 | Fax: (+34) 93 581 2005 | E-mail: ob.mec@uab.cat