Indústria cultural

 

La indústria cultural, de manera genèrica, es refereix a la producció industrial de béns simbòlics. Els conceptes de mercaderia i de valor s'entrellacen en la producció creativa d'aquests béns amb la finalitat d'entrar a la cadena de consum amb la funció de la reproducció ideològica i social.

Els productes són de molt variada índole: indústria editorial, l'art en general, del cinema, de la pintura, de la música, del disseny, etc.). La producció d'aquesta indústria i els seus variats productes estan afectats per les variables macroeconòmiques com socioculturals.


Indústria cultural per països

Algèriaa | Egipte | Espanya | França |
Grècia
| Israel | Itàlia | Líban | Líbia | Malta | Marroc | Mauritània |
Palestina
| Sàhara Occidental | Síria | Tunísia | Turquia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OMEC | Observatorio Mediterráneo de la Comunicación | Design : Ian James

 


OMEC | Edifici I | Campus de la UAB | 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Teléfono: (+34) 93 581 3160 | Fax: (+34) 93 581 2005 | E-mail: ob.mec@uab.cat